På Forskningsrådets næringslivsdag får du pasjonens rolle i innovasjon beskrevet ut ifra flere perspektiver. Kom og la deg bli inspirert på årets viktigeste møteplass for kunnskapsintensivt næringsliv. I år får du blant annet møte: Roberto Verganti, Liselotte Lyngsø, Per Naroskin, Kristin Skogen Lund og Trond Giske. Mer informasjon om program og påmelding finner du på Forskningsrådets egne nettsider. Forskningsrådets næringslivsdag er utviklet i samarbeid med Abelia, Norsk Industri, NHO, Virke og Designrådet.