I desember 2012 publiserte advokat Christian Hambro boken "FoU og skatt – Om SkatteFUNN og andre utvalgte emner". Boken er først og fremst ment som en håndbok for bedrifter og andre forskningsinstitusjoner når det gjelder skattespørsmål knyttet til forskning og utvikling. Men boken danner også et godt utgangspunkt for en diskusjon om hvor vi står når det gjelder skatteinsentiver som FoU-politisk virkemiddel. Ikke minst like før fremleggelsen av den neste stortingsmeldingen om forskning.

Seminaret åpnes av NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund. Deretter vil forsker Ådne Cappelen ved Statistisk sentralbyrå drøfte skattesystemet som FoU-politisk virkemiddel. Christian Hambro vil innlede over temaet "FoU og skatt". Seminaret avsluttes med en paneldebatt om hva vi kan vente fra politisk hold de nærmeste årene når det gjelder FoU og skatt. I debatten deltar Gunvor Eldegard fra Arbeiderpartiet, Gunnar Gundersen fra Høyre og Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet, alle medlemmer av Stortingets finanskomité. Paul Chaffey er ordstyrer.

Kontaktperson er tore.li@nho.no

Klikk her for påmelding