Vi trenger en harmonisering

- Jeg ser fram til arbeidet i utvalget som skal vurdere finansieringen av UH - (Universitets- og høyskolesektoren). Det blir viktig for meg å trekke fram grensesnittet mellom UH og forskningsinstituttene. I dag er det elementer i finansieringsordningene i de to sektorene som i praksis kan hindre samarbeid både på forskning og undervisning. Her trengs det en harmonisering, sier Landstad. Jeg håper utvalget vil finne løsninger for finansieringsordninger som legger gode rammer for samarbeid der det er hensiktsmessig og for å rendyrke rollene der det er hensiktsmessig.

Les mer om utvalget i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Forskningspolitikk på heltid

- Å arbeide med forskningspolitikk på heltid i FFA gleder jeg meg veldig til. Jeg mener instituttsektorens rolle i forsknings- og kunnskapspolitikken kan gjøres enda tydeligere. Anvendt forskning representerer et stort uutnyttet potensiale i innovasjonsarbeid i privat og offentlig virksomhet i Norge - noe også NIFU´s rapport "Markets for Applied Research" peker på. FFA har etablert seg som en solid samarbeidsarena og dialogpartner. Jeg håper i samarbeid med styret å kunne videreføre og videreutvikle den linjen. Og så gleder jeg meg til å bli en del av kollegiet i Abelia, der tror jeg også at jeg har mye å lære, sier Landstad.

Bakgrunn

Jeg har vokst opp på Sandane i Sogn og Fjordane, har en master fra UMB og har fylt på med organisasjon og ledelse fra bl.a. BI. Jeg har arbeidet med regionalutvikling i Finnmark og Sogn og Fjordane, og har de siste 15 årene arbeidet med kunnskapsledelse og utvikling i fylkeskommune, helseforetak og forskningsinstitutt og har også drevet egen konsulentvirksomhet noen år. Underveis har jeg engasjert meg i ulike styrer, fra energibransjen, tjenesteytende virksomheter og til Forskningsrådets hovedstyre.