Tilbake til normalen

Endringene betyr at forskningsinstituttene i en viss grad kan gå tilbake til normalpraksis fra før revisjonspraksis og regeltolkning ble skjerpet. Instituttenes vanlige timeprisberegninger og regnskapspraksis skal gjelde. Kravet om individuelle timepriser for hver enkelt forsker er frafalt. Dessuten skal det opprettes en ”Clearing Committee” som skal sikre at håndheving av regler og rutiner ikke sklir ut i nidkjærhet igjen. Den eneste uklarheten ligger i at det tar ca 1,5 år å endre det bakenforliggende regelverket i tråd med de nye tiltakene. Men Kommisjonen mener den har nok støtte i Parlamentet og i medlemslandene til at EUs revisjonsmyndighet ikke nok en gang kan pådra seg forskningens vrede ved å henvise til et regelverk som klart er i uttakt med virkeligheten.

Krevde millioner tilbake

Som følge av en skjerpet revisjonspraksis og endret tolkning av regler for forskningsprosjekter i EUs rammeprogram for forskning, krevde EU-kommisjonen tilbakebetalt millionbeløp. Enkelte norske forskningsinstitutter fikk krav om å tilbakebetale flere titalls millioner kroner. Det sier seg selv at dette ville få alvorlige konsekvenser for virksomheten.

Europeisk forskeropprør

Protestene uteble ikke. Over 13.000 forskere deltok i en underskriftskampanje og et utall organisasjoner og regjeringer protesterte. Europaparlamentet tok forskningens side og Kommisjonen innså at dette var en blindgate. ”Simplification” ble EUs nye fyndord, ikke bare når det gjelder forskning. Det var derfor ikke uventet at EU 24.01.11 offentliggjorde flere konkrete tiltak for å komme ut av den vanskelige situasjonen.