Horisont 2020 er EUs store programsatsing der man for første gang slår sammen forskning og innovasjon. Programmet vil trolig ha et budsjett på rundt 525 milliarder kroner over en syvårsperiode. I en pressemelding slår kunnskapsminister Kristin Halvorsen i dag fast at Norge blir et fullverdig medlem i satsingen, som blir den største noensinne i EU-regi.

Det har vært et nærmest samstemmig krav fra næringslivet og forskningsmiljøene om at Norge må delta for fullt i Horisont 2020. For Abelia var dette et hovedpoeng på høringen om Forskningsmeldingen i Stortinget nylig. 

- Internasjonaliseringen av forskningen og næringslivet er sterkere enn noensinne. Norsk næringsliv må kontinuerlig tiltrekke seg ny kunnskap fra forskningsfronten, og det gjør man best gjennom å selv delta, sier Abeliasjef Paul Chaffey. 

Regjeringen har vært bekymret for om vi får nok tilbake, i forhold til hva vi selv betaler. Når et kriserammet EU evner å prioritere ressurser som skal bygge fremtidig konkurranseevne, fremstår det som underlig at rike Norge har nølt så lenge. Norge har store omstillingsutfordringer knyttet til tosporsøkonomi og økende oljeavhenighet, noe som gjør at vi hele tiden må utvikle nytt næringsliv og forbedre etablerte bedrifters kunnskapsfortrinn.

- Det er en fordel at EU skaper muligheter for norske bedrifter som satser på forskning og innovasjon og regjeringen bør la seg inspirere av EUs offensive satsing også på hjemmebane, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.