Det er ikke bare i Norge det snakkes mye om innovasjon og samspill på tvers. I EU jobbes det hardt med å få på plass det første programmet noensinne som kobler forskning og innovasjon sammen. Horizon 2020 lanseres i januar 2014 med et budsjett på 80 mrd Euro fordelt på sju år.

- Dette er en gigantsatsning fra EU sin side, og programmet skal være med på å skape ny vekst og flere arbeidsplasser i Europa, sier Jordfald. Derfor er det viktig at vi i Norge også blir med på å utforske mulighetene for brobygging. FFA deltar i det forberedende arbeidet til programmet.

Konferansen som er 23. oktober arrangeres av Forskningsinstituttenes fellesarena, (FFA) sammen med Universitets- og Høyskolerådet, (UHR). Her er programmet og påmeldingslenke til konferansen Brobygging mellom forskning og innovasjon.