Dersom vi finner gode løsninger for å ta ut varmen inni jorda og omdanne den til elektrisk kraft, unngår vi alle ulempene ved annen type energi.

Administrerende direktør Per Håvard Kleven i Kongsberg-bedriften Devotek er ikke i tvil om at geotermisk varme kan løse både verdens energibehov og de like viktige klimautfordringene knyttet til CO2-utslipp. Dessuten vil det være en energikilde som sikrer jevn produksjon. Geotermi – eller jordvarme – kan dermed om få år bli en del av Norges energisektor.

– Strømproduksjon fra geotermisk varme kan gå helt jevnt, uavhengig av vær og vind – og et kraftverk kan legges omtrent hvor som helst, sier Kleven.

Direktøren er mer enn tent på ideen om geotermisk varme som energikilde. I Norge er Per Håvard Kleven en av pådriverne for at det skal forskes på hvordan denne ressursen kan hentes opp, at produktutvikling kommer i gang og forretningsmulighetene utforskes. Det skyldes en uttalelse Sveriges tidligere statsminister Göran Persson en gang kom med.

Moralsk ansvar

Vi må tilbake til 2007. Det ble snakket om at en ny energikrise var under oppseiling, og klimautslipp var til enhver tid under lupen. Og Göran Persson uttalte friskt at Norge som storprodusent av olje og gass har et spesielt moralsk ansvar for å bidra aktivt til utslippsreduksjon. Per Håvard Kleven tenkte at den svenske politikeren hadde rett. Men hvem skal ta tak? Og hvor?

– Det var logisk at Kongsberg-industrien grep fatt i dette. Det vi lever av her i byen er enkelt sagt våpen, olje, bil og fly. Vi har bred kompetanse og kan utvikle, markedsføre og selge komplekse løsninger, forklarer han.

– Og vi har behov for å komme i miljømessig balanse. Et nytt industrilokomotiv innen energi ville sørge for det.

Viktig satsing

Per Håvard Kleven håper og tror geotermi kan være en del av svaret. Med seg på laget har han blant annet fått Kongsberg Innovasjon, og Norsk senter for dyp geotermisk energi er stiftet.

– Geotermisk energi er imidlertid ikke modent ennå. Det må først forskes, og så må vi ha en teknisk og forretningsmessig utvikling.

Klevens mål er at Kongsberg-industrien kan være med og utvikle denne teknologien, i tillegg til å industrialisere de forskningsresultatene som allerede finnes.

– Min tanke er at vi bør bygge opp en stor industriell virksomhet som selger ferdige produksjonsanlegg over hele verden. Her på Kongsberg er man vant til å utvikle, produsere, selge, installere, drive og vedlikeholde kompliserte systemer i internasjonal konkurranse. Den kunnskapen må vi kunne trekke på, sier Devotek-direktøren.

Saken er hentet fra siste utgave av NHO-Magasinet.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094