Debatt i mediene
Aftenposten har hatt mange oppslag om oppdragsforskning i offentlig sektor. I et innlegg 4. januar skriver Lars Holden og Gry Alsos i styret i FFA at instituttsektoren ønsker denne diskusjonen velkommen.Både oppdragsgivere og forskere må sørge for at forskningen er uhildet og at vi kan stole på resultatene. Videre bør data kunne publiseres og gjøres offentlig tilgjengelig. Medieoppslagene har nettopp kommet som et resultat av at instituttene har krevd at disse krav etterleves.

Drivkraft for utvikling av kunnskap
Som en stor og faglig sterk sektor hvor for eksempel ca 60 % av stipendiatene innen samfunnsfag ved Universitet i Oslo er tilknyttet, er instituttsektoren opptatt av at det kommer en positiv effekt ut av debatten. Offentlig sektor må nå benytte muligheten til å utvikle en bevisst politikk rundt sin egen rolle som drivkraft for utvikling av kunnskap, ikke være et hinder for dette. FFA foreslår at offentlig sektor ber Forskningsrådet om bistand for å oppnå dette.

Forbedring på flere områder
- Det er behov for både bedre dialog med forskningsmiljøene og juridisk veiledning. Et offentlig innkjøp bør være et virkemiddel både for å fremskaffe det beste kunnskapsgrunnlaget for beslutninger, og for å sikre uavhengige, fremstående forskningsmiljøer som kan bistå samfunnet over lengre tid, sier Holden og Alsos.