Fakta

Fakta om Norsk Regnesentral:
Privat forskningsinstitutt
Antall ansatte: 70 hvorav 60 er forskere
Holder til: Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23a,b, Oslo
Satsingsområde 1: IKT med undertemaene: Sikkerhet, e-inclusion og multimedia.
Satsingsområde 2: Statistikk – det største anvendte statistikkmiljøet i Europa med undertemaene: Petroleum, finans, jordobservasjon, helse, marin, industri og offentlig sektor.
Har Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI): Innenfor statistikk, som betyr at det holdes et høyt internasjonalt nivå på forskningen, og at den er en viktig drivkraft for innovasjon.
Helt nytt: Prosjektet Sosiale medier for blinde. Finansiert av NordForsk, samarbeid mellom det norske, danske, svenske og islandske blindeforbundet.

Forskning krever kontinuitet, sier Lars Holden, daglig leder i NR. Jeg kan ikke tenke meg en bedre måte å få kontinuitet i forskningen på enn å ansette folk fast, sier han. Faste ansettelser gir oss en mulighet til å vende blikket vekk fra selve ansettelsesforholdene, og vi kan konsentrere oss om de faktiske arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet generelt. Andre positive effekter som kan nevnes er lav turnover og fornøyde og dyktige forskere, sier Holden.

Sees på som en gode

- Hos NR opplever vi det som en stor fordel å kunne tilby fast ansettelse. På denne måten tiltrekker vi oss kvalifisert arbeidskraft som brenner for arbeidsoppgavene sine. Dette får de lov til å gjøre innenfor de trygge rammene som en fast ansettelse gir, sier Holden.

Hvem er Norsk Regnesentral?

Norsk Regnesentral (NR) er et privat forskningsinstitutt som er medlem av Abelia. NR har 70 ansatte, hvorav 60 er forskere. NR er blant annet det største anvendte statistikkmiljøet i Europa og arbeider blant annet innenfor områdene petroleum, finans, jordobservasjon, helse, marin, industri og offentlig sektor.

Stor forskjell mellom privat og statlig

Abelia har sett litt nærmere på hvorfor det er så store forskjeller mellom statlig og privat sektor på dette området. Mye av svaret ligger nok i innholdsmessige forskjeller mellom arbeidsmiljøloven, som omfatter privat næringsliv og tjenestemannsloven, som omfatter statlig sektor. - Det er generelt videre adgang for bruk av midlertidig tilsetting i statlig sektor, og utrednings- og forskningsoppgaver er nevnt som eksempler hvor midlertidig tilsetting kan være berettiget, sier Birgit Abrahamsen, advokat og leder for arbeidsrett og HMS i Abelia.

Kontaktperson Hege Guttormsen

hege.guttormsen@abelia.no

+47 943 66 094