A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

Meny

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
 • forskningsinstituttenes fellesarena,
 • fagskoler

Du er her:

Nøkkelord

 • Kompetanse

  Det er den eksisterende og framtidige kompetansen som er med på å definere morgendagens arbeidsliv, ikke motsatt. Norge må utdanne mennesker som kan være både innovative og kreative. Utdanningen må utvikle framtidige arbeidstakere til å være både omstillingsdyktige og kunne jobbe på tvers.

  Kompetanse kan ikke planlegges

 • Kreativ næring

  Kreative næringer utgjør en viktig del av norsk økonomi. Sektoren vil få økende betydning for vekst og sysselsetting. Kreative næringer hjelper andre bedrifter med utfordringer knyttet til kommunikasjon og design. Cunninghams definerer creative industries som virksomheter hvor en stor andel av medarbeiderne er ansatt for å utføre kreative tjenester og har stor påvirkning på verdiskaping både internt og overfor kunder. De kreative bedriftene kjennetegnes av at de kombinerer kreativitet med kunnskap.

  Den kreative revolusjonen II

  Den kreative klassen krever

  Kreative næringer må bli mer innovative

  Morgendagens medarbeidere er kreative

 • Kunnskap

  Kunnskap er kort sagt å kunne noe (ofte faktaorientert), mens kompetanse handler om å kunne anvende kunnskapen (ferdigheter). I det ligger også erkjennelsen av at det hjelper lite om du har all verdens kunnskap. Uten kompetanse om hvordan kunnskapen kan utnyttes vil den forbli død. Kompetanse sikrer en levende kunnskap.

 • Kunnskapsbasert Norge

  Abelia samarbeider med professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI om et større forskningsprosjekt om grunnlaget for innovasjon og verdiskaping i Norge. I prosjektet, som har fått tittelen Et kunnskapsbasert Norge, søker vi å belyse følgende problemstillinger: Hvordan vil framtidens konkurranseutsatte norske næringsliv se ut? Hvilke næringer og regioner vil fortsette å hevde sin konkurransekraft på internasjonale markeder? Hvilke næringer og regioner vil stå overfor de største omstillingsbehovene? Hvilke nye næringer vil bli skapt og videreutviklet? Hvordan skal næringslivet i Norge sikre nødvendig tilgang av høykompetent arbeidskraft og forskningsbasert kunnskap?

  Et kunnskapsbasert Norge sine websider

  Konkurrerer globalt, lokalisert regionalt

  Norge skal leve av kunnskap
   

 • Kunnskapsbedrift

  En kunnskapsbedrift defineres som en virksomhet der verdiskapingen primært er knyttet til medarbeidernes kunnskap og immaterielle verdier. Kunnskapsbedrifter leverer ofte intet standardprodukt, selv om det kan ha standard innpakning. Bedriftene kjennetegnes av personlig preg på produktkvalitet, flate strukturer, åpenhet, og høy endringstakt. Motivasjon, faglige utfordringer og kunnskapsforvaltning står sentralt.

  Norges nye vinnernæring

  Dette er kunnskapsbedriftene

 • Kunnskapsnæringen

  Kunnskapsnæringen kjennetegnes ved at den har kunnskap og kompetanse som hovedinnsatsfaktor. Kunnskapsbedriftene skiller seg fra store deler av øvrig næringsliv ved at hovedinnsatsfaktoren ikke er knyttet til råvarer, energi eller maskiner og utstyr. I kunnskapsbedriftene er kunnskap og kompetanse den viktigste innsatsfaktoren, medarbeideren den viktigste kapitalen og medarbeiderens motivasjon den viktigste drivkraften. Kunnskapsnæringen består av mange ulike undernæringer. Et utvalg er avansert forretningsmessig tjenesteyting, faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, helse og omsorg, informasjon og kommunikasjon, høyteknologisk produksjon, undervisning, finansiering og forsikring.

  Næringslivet tåler en ny finanskrise

  Vår nye vinnernæring

  Størst verdiskaping i byene

  Kunnskapsnæringen størst - kun offentlig sektor sysselsetter flere

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer