A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

Meny

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
 • forskningsinstituttenes fellesarena,
 • fagskoler

Du er her:

Nøkkelord

 • IKT

  Norge har ingen stor produksjon av IKT-produkter, men vi er langt framme i anvendelse av IKT på alle samfunnsområder: I hverdagsliv, i næringsliv og i offentlig sektor. IKT er blitt en grunnleggende infrastruktur i samfunnet på lik linje med elektrisitet. Denne infrastrukturen er transformerende i den forstand at den også endrer andre teknologier. Det har de siste årene vært en bransjeglidning i IKT bransjen som har ført til at aktører opererer på tvers av tradisjonelle skiller. I dag handler det ikke bare om tre separate markeder for it, telekom og nye medier, men i økende grad om ett felles marked. IKT har de siste årene også i økende grad blitt et sentralt verktøy for fornying av offentlig sektor.

  Offentlig data slippes fri

  Kampen om tv-markedet

  Analogt virkemiddel i en digital hverdag

  Utsettelse av datalagringsdirektivet

  IKTs betydning for samfunnsutviklingen - er det behov for nye framtidsbilder?

  IKT i offentlig sektor
   

 • Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Begrepet inkluderende arbeidsliv (IA) ble første gang brukt i Sandmanutvalgets utredning fra 2000, Sykefravær og uførepensjonering. Et inkluderende arbeidsliv. Utvalget ble nedsatt for å utrede den kraftige veksten i sykefravær og uførepensjonering på slutten av 1990-tallet. Disse utfordringene består, og IA har etter hvert blitt et sentralt begrep i norsk arbeids- og velferdspolitikk. I sin mest generelle betydning står IA for en visjon om hvordan norsk arbeidsliv bør være: åpent og med plass til alle som kan og vil arbeide.

  Ny IA-avtale på plass fra 1. mars 2010

  Bernanders nettmøte om IA-avtalen

  IA-avtalen: Oppklaring rundt regeler for sykefravær

  IA-avtalen skal følges opp

  Idébanken

 • Inkubator

  Et fysisk miljø hvor inkubatorbedrifter får tilbud om rimelige lokaler og tilrettelagte felles tjenester, hvor det også legges vekt på at gründere fra forskjellige inkubatorbedrifter skal lære av hverandres erfaringer. I inkubatoren foregår Inkubasjon som er et program hvor gründere blir tilbudt profesjonell bistand i et stimulerende utviklingsmiljø de første årene etter etablering av ny bedrift med potensial for betydelig vekst (vekstbedrift). Dette gjelder både gründere som kommer fra FoU-systemet, næringslivet eller gründere som har utviklet forretningsideer på egen hånd. Hensikten med inkubasjon er å legge til rette for en god verdiutvikling av nye vekstbedrifter i oppstartsfasen hvor de fleste investorer ofte opplever risikoen som for høy. Et inkubatorprogram går normalt over 3 år.
   

 • Innovasjon

  Nyere forskning viser at innovasjon oftere oppstår i grenseflaten mellom bedrifter enn innenfor bedrifter. Forskning har også påpekt behovet for å fokusere ressursene som er nødvendige for å få til innovasjon og på selve innovasjonsprosessene. Dette har ført til at innovasjon defineres som utfallet av interaksjon mellom aktører som er forskjellige med hensyn på hva de kan og hva de gjør. Dette får konsekvenser for politikk, virkemidler og for hvordan aktørene i innovasjonssystemet forholder seg til hverandre. OECD foretok en gjennomgang av norsk innovasjonsevne i 2008. Det ble påpekt at Norge har behov for omstilling til et mer kunnskapsbasert næringsliv. SSBs økonomiske utsyn for 2010 peker på at prioriteringer av tiltak som fremmer vekstevne på lengre sikt kan synes å ha kommet noe i bakgrunnen.

  Defensiv innovasjonssinke

  Innovasjon bedre
   

 • Innovasjonsselskap

  Innovasjonsselskaper brukes som betegnelse på forsknings- og kunnskapsparker samt andre selskaper hvor inkubasjon er en sentral virksomhet. Andre oppgaver for innovasjonsselskaper kan være FoU-aktiviteter, eiendomsdrift, operatøransvar for nettverksprogrammer (f eks ARENA, NCE), utredningstjenester, gründerveiledning med mer.

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer