A A A | Velg en av A'ene for større eller mindre skrift.
Anbefalt: Hold Crtl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Eller: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Rull med musehjulet for å forstørre eller forminske.
Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Apple). Trykk 0 (tallet null).

Meny

Søk

Loading
OFTE SØKT PÅ:
 • forskningsinstituttenes fellesarena,
 • fagskoler

Du er her:

Nøkkelord

 • Arbeidsliv

  Arbeidslivet er i kontinuerlige endring. Det får konsekvenser for arbeidsformer, organisering og ledelse. Endringene er særlig fremtredende i kunnskapsnæringen, hvor menneskelig kunnskap og innovasjonsevne har blitt viktigere enn kapital. Arbeidslivet kan i økende grad karakteriseres som grenseløst, både i tid og rom. Mange forhold bidrar til denne utviklingen. Blant annet henger det sammen med mer overordnede endringer knyttet til teknologi, kundebehov, konkurranse, organisering, nye verdikjeder og globalisering. Vi ser tendenser til økt grad av outsourcing av tjenester, og arbeid i nettverk og på tvers av bedrifter.

  Vil ha mennesker ikke maskiner

  Det egentlige brutale arbeidslivet

 • Arbeidsoppsigelse

  Arbeidstvistlovens betegnelse for den plassoppsigelse som varsler streik eller lockout. Definert i loven som arbeidstakernes oppsigelse av sine arbeidsplasser eller arbeidsgivernes oppsigelse av arbeidstakerne i hensikt å iverksette arbeidsnedleggelse eller arbeidsstengning.

   

  NHOs hefte Tariffoppgjøret og bedriften

 • Arbeidstid

  Arbeidsavtalen skal opplyse om hva som er den normale daglige eller ukentlige arbeidstid eller angi lov eller tariffavtale hvor dette er regulert, jfr. aml § 14-6. Arbeidsmiljøloven gir også arbeidstaker rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten særlig ulempe for bedriften. jfr. § 10. Noen arbeidstakere vil defineres som særlig uavhengige eller har ledende stilling. I så fall er de unntatt jfr. aml § 10-12. Merk at aml. § 10-2, (1) også gjelder for dem. Arbeidstidsordningen skal ikke være slik at den utsetter arbeidstakerne for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

   

  Alle tjener på fleksible arbeidstidordninger

  Høringssvar: Arbeidstidsregler for særlige uavhengige stillinger

  Baklengs inn i kunnskapssamfunnet

 • Avtalefestet pensjon (AFP)

  AFP er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Retten til AFP forutsetter at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår. Ny AFP fra 1. januar 2011: AFP i privat sektor utbetales som en livsvarig tilleggspensjon gitt at man har startet uttaket 1.1.2011 eller senere. Det vil bli anledning til å kombinere arbeid med uttak av alderspensjon fra folketrygden og ny AFP uten at dette medfører avkorting.

   

  For mer informasjon om AFP for privat sektor se Fellesordningen for AFP og deres nettside  (For offentlig sektor vil det gjelde helt andre regler)

Abelia  •  Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, NO-0368 Oslo, PB 5490 Majorstuen, NO-0305 Oslo / Tlf. +47 23 08 80 70 / E-post: post@abelia.no / Flere kontaktdetaljer