Du finner en oversikt over endringene på Arbeidstilsynets nettsider

- Det som er særlig viktig å trekke frem, er at deltidsansatte som jevnlig har arbeidet mer enn avtalt arbeidstid de siste 12 månedene, har rett til faktisk stillingsbrøk, sier Egseth. Videre kan også nevnes at arbeidstakere som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelse, kan kreve å få se kollegers lønn.

Nytt er også at Arbeidstilsynets har adgang til å ilegge overtredelsesgebyr fra 1. januar 2014, jf. ny § 18-10.
Gebyr kan ilegges for brudd på bestemmelser Arbeidstilsynet håndhever i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, utlendingsloven, tobakkskadeloven og lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter. I praksis vil overtredelsesgebyr forbeholdes alvorlige og gjentatte brudd på arbeidsmiljølovgivningen.

Her kan du lese mer om overtredelsesgebyr

Her kan du lese mer om rett til innsyn i andres lønn

Det er også endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633