Stortinget har vedtatt flere sentrale endringer i arbeidsmiljøloven som vil ha stor betydning for deg som arbeidsgiver. 

Økt adgang til midlertidig ansettelser

For å gi bedriftene en større mulighet til å teste ut om det er marked for å flere arbeidsplasser er det nå anledning  til å ansette midlertidig i inntil ett år på generelt grunnlag. Denne muligheten til midlertidig ansettelser kommer i tillegg til de mulighetene som ligger i regelverket pr. i dag. 

Spørsmål og svar om nye regler for midlertidige ansettelser

Aldersgrensene heves

Fra 1. juli endres adgangen til å ha  bedriftsinterne aldersgrensen fra 67 år til 70 år, men det er gitt overgangsordninger for de bedriftene som har bedriftsinterne aldersgrenser pr i dag. Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven økes fra 70 til 72 år. Vi har samlet all informasjon om hva du må vite:

Viktig å vite om nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven

Spørsmål og svar om aldersgrenser i arbeidsmiljøloven

Mulighet for fleksibel arbeidstid

Nye regler for arbeidstid vil gjøre det mer fleksibelt for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gir muligheter for å jobbe mer i perioder det er stor arbeidsmengde, uten at arbeidet anses som overtid, mot økt fritid i roligere perioder.

Spørsmål og svar om arbeidstid

Mer om de nye reglene for arbeidstid

Endrer permitteringsreglene

Regjeringen endrer permitteringsregelverket fra 1. juli, slik at arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.

Mer om bedre permitteringsregler

Spørsmål og svar om permitteringer

Arbeids- og sosialkomiteen ber regjeringen om en ny vurdering av forslaget om "påbudt fallskjerm" i arbeidslivet

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265