- Mange av våre medlemmer opplever at de har behov for egne arbeidstidsordninger som er mer fleksible enn dagens lovverk tillater, sier Paul Chaffey. Kunnskapsmedarbeidere er selvstendige og jobber slik det passer dem. Sittende regjering har gjentatte ganger avvist å endre eksisterende lovverk med begrunnelsen at det er et stort handlingsrom for å avtale unntak med fagforeningene. - Det er sterkt beklagelig. Vi håper dette nå revurderes i forbindelse med at partiene lager nye partiprogram for neste stortingsperiode, sier Chaffey.

Fordi innen kunnskapsnæringen er det svært mange virksomheter som ikke er tariffbundet, og som dermed ikke kan få unntak. Dette gjelder ca. 50 prosent av våre medlemsvirksomheter, men langt flere av kunnskapsbedriftene som ikke er medlemmer, for eksempel mange innen konsulentbransjen. Vi mener det bør legges til rette for videre adgang til å finne lokale løsninger, også der det ikke er inngått tariffavtale.

For bedrifter som er tariffbundne har Abelia fremsatt krav i tarifforhandlingene om at sentrale parter i tariffavtale gir hjemmel for at lokale parter fraviker arbeidstidskapitlet. Vi mener at lokale tillitsvalgte i kunnskapsbedrifter er oppegående og kompetente nok til å ivareta disse spørsmålene selv, det være seg muligheten til å inngå avtale om utvidet alminnelig arbeidstid, adgang til nattarbeid eller søndagsarbeid.

Fagforeningene (Tekna, NTL og Parat) har avvist kravet. De har heller oppfordret til at det inngås lokale avtaler som kan bli godkjent av fagforeningen som har innstillingsrett. De har vist til at de vil være svært imøtekomne overfor slike søknader. Vi oppfordrer derfor kunnskapsbedrifter til å søke om unntak slik at de får en arbeidstidsordning som i større grad reflekterer den praktiserte arbeidstiden i den enkelte virksomhet.

Les intervjuet Vil ha mer fleksibel arbeidstid.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265