Det er vedtatt en endring i arbeidsmiljøloven som går ut på at når en arbeidstaker har fylt 70 år, kan arbeidsgiver bringe arbeidsforholdet til opphør uten krav til saklig grunn. Bestemmelsen innebærer ingen plikt til å fratre, men en rett for arbeidsgiver til å bringe arbeidsforholdet til opphør. Det er ingen endring i adgangen til å fastsette en lavere aldersgrense i medhold av annet gyldig rettsgrunnlag, forutsatt at grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende.

Varsling i stedet for oppsigelse

I den nye lovparagrafen er det innført en varslingsbestemmelse. Varslet skal komme i stedet for en oppsigelse. Varslingsfristen er satt til 6 måneder for arbeidsgiver og en måned for arbeidstaker.

Lovendringen trer i kraft 1. januar 2010. Det er ikke gitt noen overgangsregler, hvilket innebærer at en arbeidsgiver som ønsker å avslutte arbeidsforhold i første halvdel i 2010 for å være sikker bør sende varsel allerede i 2009.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265