Ulf kommer fra Bull & Co Advokatfirma, hvor han har jobbet siden 2007. Han har tidligere erfaring fra Advokatfirma Raugland, og som dommerfullmektig. Som advokat har Ulf erfaring med arbeidsrettslig rådgivning overfor arbeidstakere og norske og utenlandske arbeidsgivere, blant annet i spørsmål knyttet til oppsigelser og nedbemanning, permittering, ansettelser, kollektiv arbeidsrett, trygderett og forsikring

- Ulf blir med oss på Jubileumskonferansen onsdag 15. juni, så der får dere en sjanse til å hilse på ham før han begynner hos oss, sier Birgit Abrahamsen, leder for arbeidsrett.

Vi ønsker Ulf velkommen til Abelia!

Har du ennå ikke meldt deg på jubileumskonferansen gjør du det her.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265