Med ujevne mellomrom kan vi lese i avisen om mennesker som venter på UDI. Flere arbeidsgivere er fortvilet fordi det fremstår som håpløst å få den spisskompetansen de ønsker raskt nok inn til Norge. Dette oppfattes som et problem for en hurtig voksende kunnskapsnæring der mange er ute etter å ansette flere, og da gjerne medarbeidere med internasjonal erfaring. I dag sysselsetter kunnskapsnæringen i overkant av 500 000 personer totalt.

Unødvendig

Abelia har vært i kontakt med UDI som kan fortelle at lang ventetid for å få internasjonal spisskompetanse til Norge skal være unødvendig. - Så kort saksbehandlingstid som mulig er viktig for oss, sier Krange til Abelia. Målet for faglærte, (det gjelder personer med videregående skole, høyere utdanning fra universitet eller høgskole med mer), er 5 - 10 dager for saker som prosesseres via Servicesentrene for utenlandske arbeidstakere. - Alle andre saker går i et løp der vi tilstreber 4 ukers behandlingstid, sier Krange. Det nye lovverket fra 2010 skal også være med på å forenkel prosesser rundt behandlingstid knyttet til arbeidsinnvandring fra områder utenfor EØS.

5 nøkler til suksess

Dersom du som arbeidsgiver er i ferd med å ansette medarbeidere fra utenfor EØS-området, kan det være greit å ta med seg følgende råd fra UDI:

  • Les faktaarkene fra UDI før du fyller ut dokumentasjonen
  • Vær nøye med å fylle ut arbeidstilbudsskjema korrekt. Hvis skjemaet er mangelfullt, eller nødvendig dokumentasjon mangler får du det i retur, og prosessen forlenges.
  • Sjekk om din medarbeider kan gå under kategorien lønnsspesialist. Dersom dette er aktuelt slipper du unna med kortere behandlingstid.
  • Kontakt UDIs arbeidsgiver-"hotline" dersom du lurer på noe, Tlf: 23 35 15 33 eller e-post: arbeidsgiverservice@udi.no
  • Husk at du oppfordres til å søke elektronisk

Høringssvar til Brochmann-utvalgets rapport

Abelia har nylig også skrevet et høringssvar til NOU 2011:7 Velferd og migrasjon, (Brochmann-utvalget). Her trekkes det blant annet frem at innvandring kan være en ressurs for norsk næringsliv, og av den enkle grunn burde være en del av næringspolitikken. Innvandring er svært viktig for norsk næringsliv og norsk økonomi. Derfor har Abelia også vært med på å ta initiativ til Oslo Global Mobility Forum for å se på mulighetene for å tiltrekke seg og beholde dyktige fagfolk.

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842