Endringene i ferieloven skyldes at ESA mener dagens ferielov bryter med EUs arbeidstidsdirektiv. Saken er planlagt  å behandles i Stortinget 16. juni. I og med at endringene kommer som følge av krav fra EU, er det all grunn til å tro at de blir vedtatt i Stortinget.

Det er antall dager arbeidstaker er syk, vedkommende kan kreve å få ta igjen på et annet tidspunkt.

Fortsatt krav til sykmelding

Selv om antall dager med sykdom nå reduseres fra seks til en, er det fortsatt de samme vilkårene som må oppfylles:

  • Man må være 100 % arbeidsufør
  • Man må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten
  • Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (normalt ca 2 uker) etter at arbeidet gjenopptas

Du finner forslag til endringene i sin helhet på Arbeids- og sosialdepartementets websider

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633