Her  foreslås følgende:

  • Drøftingsplikt ved bruk av deltidsstillinger (med en korresponderende tilsynsrett for Arbeidstilsynet)
  • Rett til utvidet stilling for deltidsansatte tilsvarende deres faktiske arbeidstid
  • Endringer i fortrinnsretten (plikt til å underrette deltidsansatte om ledige stillinger, samt plikt til å innkalle dem til intervju)

Les mer på Arbeidsdepartementets websider.

Høringsfristen er 8. februar.

Innspill fra medlemsbedriftene i Abelia og NHO tas imot med takk innen 30. januar 2013.

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770