Tirsdag 12. november sendte også store deler av NHO-fellesskapet et felles brev til Høyre, Frp, Venstre og KrF for å få stanset regjeringens forslag.

- Det er uforståelig at regjeringen kommer med et slikt forslag nå som vi står overfor et svakere arbeidsmarked. Det er svært uheldig at regjeringen i en slik situasjon foreslår å svekke permitteringsregelverket ved å øke perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Press

- Dersom disse endringene blir vedtatt vil det legge ytterligere press på bedrifter som opplever en vanskelig økonomisk situasjon. Dette gjelder særlig den eksportrettede industrien og bedrifter med store svingninger i ordremassen, som for eksempel den viktige norske verftsindustrien. Det er også en stor økonomisk belastning for små og mellomstore bedrifter.

- Muligheten til permittering er et avgjørende virkemiddel for å kunne ha fleksibilitet for konjunkturutsatte bedrifter, samtidig som det gir mulighet til å beholde viktig kompetanse og flest mulig faste ansatte i bedriften, sier Oppegaard.

Oppsigelser

- Norsk Industri har snakket med flere av sine medlemmer og tilbakemeldingene fra disse er relativt entydige. En så høy egenandel gjør bruk av permitteringer så dyrt at mange vil foretrekke oppsigelser fremfor bruk av permitteringer. De som vil fortsette å permittere, vil måtte betale langt mer og dermed tape konkurransedyktighet.

- Bedriftene viser samtidig til at de med et slikt regelverk for permitteringer, vil bli mer varsomme med å ansette folk utover det de med rimelig sikkerhet kan holde i arbeid over lengre tid. Det vil dermed fremme en utvikling med flere innleide, sier Oppegaard.

Sør-europeisk utvikling

- Det norske arbeidsmarkedet er preget av høy andel fast ansatte, også i bransjer og bedrifter med sterkt varierende ordremasse. Ordningen med permitteringsadgang har vært nært knyttet til denne utviklingen. Hvis permitteringer gjøres mindre relevant, presser man frem en mer sør-europeisk utvikling med flere innleide. Denne utviklingen blir da et resultat av en ønsket politikk.

Da finanskrisen kom, reduserte den daværende regjeringen arbeidsgiverperioden fra 10 dager til 5 dager. Etter at ettervirkningene av den krisen la seg, økte den rødgrønne regjeringen dagantallet igjen til 10 dager.

Nedgang

Pr oktober 2013 er det ifølge NAV 2696 permitterte i alt, en nedgang på 335 personer, dvs 11 prosent, siden oktober i fjor. Av de 2696 var 1326 "helt ledige permitterte" og 1370 "delvis ledige permitterte".

- Det er derfor ikke noe i utviklingen i arbeidsmarkedet som tilsier at det er behov for å stramme til i permitteringsordningen.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265