Stortinget vedtok før sommeren å implementere EUs bemanningsbyrådirektiv i norsk rett. De fleste endringene trer i kraft 1. januar 2013. Den vesentligste endringen innebærer et krav om at innleide arbeidstakere skal behandles likt som ansatte hos innleier. Det innføres også en rekke tiltak for å sikre at kravet om likebehandling etterleves. De nye reglene stiller krav både til innleie- og utleiebedriften. Nedenfor gjennomgås de mest sentrale endringene i arbeidsmiljøloven. Parallelt med endringene i arbeidsmiljøloven, vil det også gjøres endringer i tjenestemannsloven og ferieloven.

Her finner du spørsmål og svar om nye regler om innleie.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265