Spørsmål og svar om ferie

NHO har laget en egen spørsmål- og svar side som tar opp mange praktiske problemstillinger rundt ferieavvikling og feriepenger.

En del arbeidsgivere lurer blant annet på hvem det egentlig er som bestemmer når ferien skal tas. Svaret er at det er arbeidsgiver som fastsetter når ferien skal tas, innenfor de rammer loven setter for plassering av ferien. Det er med andre ord ikke slik at arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode. Arbeidstaker har imidlertid krav på å få lagt 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Dette gjelder ikke ekstraferien for arbeidstakere over 60 år som selv kan bestemme når ferien tas. De kan også velge å dele opp ferien.

LO og NHO har imidlertid inngått en protokoll som fastsetter at ekstraferien ikke kan kreves lagt på et tidspunkt som skaper ”vesentlige vanskeligheter for produksjonen eller for systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet”. For bedrifter bundet av tariffavtale med LO er det dette som gjelder.

Det er likevel viktig å huske på at arbeidstaker har krav på å få underretning om ferien så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien tas.

Høring om endringer i ferieloven

Som vi har skrevet om tidligere har det vært en høring om endringer i ferieloven. Saken er fremdeles til behandling, så disse reglene har ikke trådt i kraft ennå.

Har du spørsmål om ferie og feriepenger ta kontakt med Abelias advokater, så vil vi forsøke å hjelpe deg.

Kontaktperson Kjersti Svee Aas

kjersti.svee.aas@abelia.no

+47 928 81 462