Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser som regulerer arbeidstakers rett til fri/permisjon ved barnehageinnkjøring eller skoleoppstart, men i virksomheter bundet av tariffavtale vil dette ofte være nærmere regulert. Nedenfor finner du mer informasjon om situasjonen i tariffbundne og ikke-tariffbundne virksomheter.

Virksomheter bundet av tariffavtale

NHOs tariffavtaler inkluderer som hovedregel bilag om korte velferdspermisjoner. Bilaget angir hvilke situasjoner som gir permisjonsrett med lønn. Følgende er regulert for oppstart i barnehage og skole, se bilaget pkt 4:

"Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner i skolen."

For alle de tilfeller som gir rett til permisjon gjelder følgende:

Med korte velferdspermisjoner etter ovenstående regler menes permisjoner for nødvendig tid, inntil 1 dags varighet, betalt med ordinær lønn.

Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale

I virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale, må arbeidstaker inngå særskilt avtale med arbeidsgiver for å få rett til fri/permisjon ved oppstart i barnehage og skole. Arbeidsgiver vil i slike tilfelle kunne velge å gi arbeidstaker fri, med eller uten lønn. Avspasering av opparbeidet plusstid er også svært praktisk. Alternativt kan feriedager benyttes.

Har du spørsmål knyttet til korte velferdspermisjoner kan du ta kontakt med Abelias advokatvakt på advokat@abelia.no eller 23088075.