Fakta:

«Fra 1. september 2011 skal timelønnen for renholdere holde et minstenivå på kr. 151,67 pr. time.»

Mange bedrifter benytter eksterne leverandører til rengjøring av bedriftens kontorer og lokaler. Fra 1. september 2011 skal timelønnen for renholdere holde et minstenivå på kr. 151,67 pr. time grunnet Tariffnemdas allmengjøringsvedtak av renholdsoverenskomsten, datert 21. juni 2011.

Regelverket pålegger bedrifter som benytter renholdsfirma til å informere om de nye forskriftene til sine kontraktspartnere. Det forutsettes at man etablerer systemer og rutiner hvor renholdsfirmaet på forespørsel må dokumente at korrekt lønn blir betalt. Tillitsvalgte for Arbeidsmandforbundet kan også kreve innsyn i slike saker. Dette følger av forskriften om informasjons- påseplikt og innsynsrett (22. februar 2008 nr. 166)

Man må regne med at Arbeidstilsynet og fagforeningene vil ha fokus på dette i framtiden.
 

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265