– Det er et paradoks at arbeidslivet har endret karakter mens vår tenkning om arbeid og lovverk ikke følger med, sier Hilde Widerøe Wibe, direktør for næringspolitikk i Abelia.

Før jul foreslo regjeringen en forsiktig oppmykning i arbeidsmiljøloven. Forslagene til lovendring blir tatt godt imot av lederne i kunnskaps- og teknologibedriftene. I Abelias nye medlemsundersøkelsen svarer 86 prosent at de er positive til en mer fleksibel arbeidsmiljølov.

– Kunnskap og teknologi vokser, og et er det vi må leve av i fremtiden. Da tror jeg fleksibilitet er noe flere vil ha nytte og glede av, sier Wibe til Dagsavisen.

Hun mener det er naturlig at kunnskaps- og teknologibedriftene er positive til et fleksibelt arbeidsliv.

– Arbeidets karakter har endret seg i stor grad de siste ti årene, særlig på grunn av ny teknologi. I en undersøkelse utført av Yougov for Telenor viser at hver sjette kontormedarbeider gjør halvparten av jobben utenfor kontoret og at 28 prosent jobber på vei til og fra jobb, sier hun til avsien.

Abelias medlemsundersøkelse viser:

  • 75 prosent ønsker utvidet mulighet til fleksibel arbeidstid
  • 66 prosent av bedriftene mener det er viktig eller svært viktig at reglene for midlertidig ansettelser endres
  • 59 prosent sier at en utvidet grense for overtid er viktig eller meget viktig
  • 51 prosent av alle medlemmene vil gi Arbeidstilsynet utvidet kompetanse til å godkjenne alternative turnusordninger

Les hele artikkelen i Dagsavisen

Saken er også publisert på NHOs nettsider