Godkjenningsordningen innbærer at renholdsbedrifter må være godkjent og registrert i et register på www.arbeidstilsynet.no for å kunne drive lovlig. For innkjøpere vil det bli ulovlig å kjøpe renholdstjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent.

– I renholdsregisteret kan innkjøpere av renholdstjenester enkelt finne ut om en det firmaet man ønsker å benytte er godkjent eller ikke.

For å bli godkjent må renholdsvirksomheten i søknadsprosessen blant annet dokumentere at:

  • de er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • de har skriftlige arbeidskontrakter i henhold til arbeidsmiljøloven
  • de har fungerende verneombud og arbeidsmiljøutvalg

De må også være registrert i blant annet enhetsregisteret og arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

Her kan du lese hva NHO skriver om saken.

Her finner du mer informasjon på Arbeidstilsynet sine sider.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265