Arbeidstilsynet har sendt ut en pressmelding om at forskrift om ny obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyrå/bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft i Norge trådte i kraft 1. januar 2009. Det er i underkant av 1800 virksomheter registrert i Brønnøysundregistrene med utleie som hovedaktivitet. Arbeidstilsynet har så langt mottatt i underkant av 250 meldinger.

Innen 1. mars 2009 vil et offentlig register over lovlig registerte bemanningsforetak være å finne på www.arbeidstilsynet.no, og fra samme dato blir det forbudt å bruke bemanningsforetak som ikke er registrert.

- Meldeplikten er et viktig tiltak som kan bidra til å fremme seriøs utleievirksomhet og sikre de utenlandske arbeiderne skikkelige vilkår på det norske arbeidsmarkedet. Virksomhetene er gitt to måneder på å registrere sin virksomhet siden forskriften trådte i kraft 1. januar. Jeg håper at bemanningsforetak som ennå ikke er registrert bruker ukene fremover til å gjøre dette, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Ordningen stiller krav om at vikarbyrå som skal drive i Norge, enten de er norske eller utenlandske, skal ha en fast representant i landet med juridiske fullmakter. Det innføres flere klare krav som tar sikte på å bedre seriøsiteten i bransjen – krav til organisering, økonomi og til at virksomheten er lovlig registrert hos Skatteetaten.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265