Prosjektet skal blant annet kartlegge bedriftenes behov for en mer tidsriktig, forenklet og fleksibel arbeidstidsbestemmelse, tilpasset både bedriftene, ansatte og dagens arbeidsliv. – De grunnleggende hensyn til helse og sikkerhet skal ligge fast, men vi mener det er rom for en mer rammepreget regulering, sier Hiim. Vi ser for oss at dette vil være et viktig innspill til partienes programprosesser før neste Stortingsvalg, sier han.

- Abelia imøteser dette prosjektet med stor glede. En endring av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i en mer fleksibel retning er et mål for Abelia og har vært den viktigste arbeidsgiverpolitiske saken vi har jobbet med i 2011. Nå får vi ordentlig drahjelp av NHO, sier advokat Birgit Abrahamsen.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265