Vi har fått tilbakemeldinger om at våre prosessveiledere og maler var vanskelige å finne på nettsidene. Det har vi nå forsøkt å gjøre noe med ved å plassere en inngang i høyre hjørne på forsiden av abelia.no, (se rosa ring på bildet).

- Her finner du alt fra prosessveiledere ved nedbemanning til ulike maler for arbeidsavtaler og datadisiplininstruks, sier advokat Linda Leiro Egseth. De fleste av dokumentene finnes også på engelsk. Disse dokumentene kan være gode å bruke som utgangspunkt for utarbeidelse av egne maler og som supplement til vår rådgivning i konkrete saker, sier Egseth. Tilbakemeldingene vi får viser at dette er nyttig i en hektisk hverdag. Vi håper nå at det også skal bli enklere for de fleste å finne frem til det de måtte ønske.

Har du spørsmål, kan du kontakte en av Abelias advokater.

Her finner du prosessveiledere og maler

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633