Det er NHOs vurdering at denne markeringen ligger innenfor det som lovlig kan gjennomføres som politisk demonstrasjonsstreik.

Streiken vil bli organisert lokalt, slik at tidspunktet for gjennomføringen vil kunne variere fra sted til sted. Bedriften må derfor ta kontakt med lokal tillitsvalgt for å få klarlagt tidspunktet i rimelig tid før den 18. januar.
En lovlig politisk demonstrasjonsstreik har normalt varighet inntil 2 timer, men ikke ut over 4 timer. NHO understreker at arbeidsgiver skal foreta lønnstrekk for den tiden arbeidstaker ikke utfører sitt arbeid for å delta i streiken.

(Denne saken er hentet fra nho.no)

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265