Regjeringen foreslår å reversere disse endringene for nye tilfeller med virkning fra 1. januar 2012. Situasjonen på arbeidsmarkedet tilsier at det ikke lenger er samme behov for å beholde utvidelsen av regelverket om dagpenger under permittering.

Permitterte arbeidstakere vil etter reverseringen kunne få dagpenger under permittering i inntil 30 uker (nå 52 uker) dersom arbeidstiden er redusert med minst 50 prosent (nå 40 prosent), og vilkårene for rett til dagpenger ellers er oppfylt. I tillegg forlenges bedriftenes arbeidsgiverperiode til ti dager (nå fem dager). Ved endringer i situasjonen i arbeidsmarkedet skal det gjøres en ny vurdering av permitteringsregelverket.

Se nærmere omtale av endringene i Nasjonalbudsjettet 2012 kapittel 3.8 og i pressemelding fra Arbeidsdepartementet.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265