Slik NHO skrev fredag 9. november, har NAV i år avslått mange flere søknader om dagpenger under permitteringer enn tidligere. NHO har fått mange meldinger fra bedrifter om at praksisen er strammet inn.

15. november kom meldingen fra NAV om at direktoratet umiddelbart sender ut en presisering til etaten om hvordan regelverket skal fortolkes og om at det skal legges opp til nærmere samarbeid med partene når det gjelder vurdering av de enkelte sakene lokalt.

I tillegg er NHO og LO nå invitert til å delta i et videre arbeid med permitteringsspørsmålene. Første møte vil bli avholdt fredag 23. november.

- Det er positivt at departementet har lyttet og reagert. NHO er tilfreds med at Nav nå er raske med å tilpasse sin praksis og legger opp et nærmere samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Melsom viser særlig til det NAVs direktør Joakim Lystad skriver i uthevet skrift i instruksen: "Hvis det dokumenteres enighet mellom partene om at arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan forventes, så skal dette normalt være retningsgivende for behandlingen i NAV.”

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) skal gå gjennom alle klagesaker for 2012 knyttet til permitteringer, med sikte på å omgjøre uriktige vedtak.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265