LO og NHO møtte mandag arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å diskutere NAVs strengere praksis for tildeling av dagpenger. Resultatet fra møtet er at departementet i dag sender brev til NAV med beskjed om å stanse all behandling av dagpenger i permitteringssaker.

I tillegg vil det umiddelbart bli utarbeidet en ny forskrift som klargjør regelverket. Den gjelder fra førstkommende mandag, 3. februar.

- Utgangspunktet er at det skal være saklig grunn for permittering. I tillegg skal det legges stor vekt på at dersom det er dokumentert enighet mellom partene at det er gjort det som det med rimelighet kan forventes, skal det normalt være utslagsgivende, sier avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO, Nina Melsom.

Dette innebærer en full seier til LO og NHO og betyr at NAV må tilbake til den permitteringspraksisen som gjaldt tidligere.

Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om regelverket når det er klart.

Innstramming

Regjeringen vil foreløpig ikke gjøre noe med den lovendringen som regjeringen innførte gjennom statsbudsjettet i høst. Dette var en innstramming som innebærer at arbeidsgiverne må betale lønn i tjue i stedet for ti dager, og at man maksimalt kan permitteres i 26 uker, mot før 30. Eriksson viste til at dette er et budsjettspørsmål som ikke kan endres nå.

Melsom tolker dette til at det muligens kan komme noe i revidert statsbudsjett i mai: - For våre medlemsbedrifter er også dette en viktig sak, som vi vil fortsette å holde trykket oppe på.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265