Avtalene ligger nå i vårt mal bibliotek under prosessveiledere og maler som medlemmene kan benytte seg av.

Allerede avtalte konkurransebegrensende klausuler som ligger i arbeidsavtaler må endres innen 01.01.2017. Etter dette tidspunkt kan de være ugyldige med mindre de oppfyller dagens krav. Dette gjelder likevel ikke ansettelsesavtale med daglig leder hvor daglig leder har sagt fra seg stillingsvernet mot kompensasjon.

Reglene rundt dette finner dere i nytt kapittel i arbeidsmiljøloven 14 A.

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770