Omstillingstrend

- Omstilling og nedbemanning er et bilde på hvor raskt utdatert kompetanse på enkelte områder blir, og at man må snu seg raskt for å følge med i utviklingen, sier Nordgård. Når utviklingen skyter fart, blir man straffet hardt dersom man gjennom årene har vært litt slepphendt med organisasjon- og kompetanseutvikling av ansatte. Videre betyr dette at omstillingsevne må vektlegges høyt i forbindelse med rekruttering fremover.

Hvorfor omstiller bedriftene?

- Vi opplever en omstillingstrend blant kunnskapsbedrifter, sier Nordgård. Faktorer som økonomiske utfordringer, ønsker om å rigge en ny og fremtidsrettet organisasjon samt behov for annen kompetanse er de viktigste begrunnelsene for omstilling.

Advokaten peker på 5 punkter som er essensielle for en omstillingsprosess:

  1. Kartlegg behovene for omstilling og definer behovene i "ny" organisasjon
  2. Bruk god tid på å planlegge omstillingsprosessen – da kan selve gjennomføringen skje raskere og mer smertefritt – husk skriftlig dokumentasjon under hele prosessen
  3. Involver de tillitsvalgte så tidlig som mulig og ha en god dialog gjennom hele prosessen
  4. Omstillingsbehovet må kommuniseres tydelig internt og budskapet må frontes av toppleder
  5. Rask og god internkommunikasjon til de ansatte under hele prosessen

27. februar arrangerer Abelia seminaret Omstilling og nedbemanning. For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Les også: - Må kunne stå i ubehag

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588