I mars arrangerer Abelia to halvdagskurs i nedbemanning og omstilling. Kurset er populært, og arrangeres for tredje året på rad. Trond Vinje kommer for å dele sine erfaringer med kursdeltakerne. Sammen med Abelias eksperter på kunnskapsledelse og arbeidsrett, vil han være med på å belyse det han mener er viktige suksesskriterier i en omstillingsprosess.

Vinje trekker frem disse punktene som særlig avgjørende:

  • Synliggjør behovet for omstillingen – hvorfor gjør vi dette?
  • God og nøye planlegging – det meste tiden gikk med på planlegging og forbederelser av omstillingsprosessen hos CGI
  • Kommunikasjon er viktig – ha en kommunikasjonsplan. Samarbeid tett med kommunikasjonsavdelingen
  • Involver organisasjonen og de tillitsvalgte
  • Ta lederrollen på alvor – du jobber ikke i HR for å bli populær
  • Rask gjennomføring
  • Tett oppfølging av de berørte
  • Ha forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for de berørte

I 2012 kjøpte CGI opp Logica, og en krevende integrasjonsprosess mellom to selskaper ble igangsatt. Dette har medført nedbemanning i mange land, også Norge. Trond Vinje har hatt en sentral rolle i dette arbeidet. Han har tidligere arbeidet som konsulent og prosjektleder, og jobbet med HR i Accenture og ISS.

Se Abelias arrangementskalender for mulighet til å melde deg på kurset 13. mars

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588