I tillegg inneholder veilederen eksempler på aktuelle arbeidsavtaler, herunder avtale om tilkallingshjelp, sier Nordgård.

I versjonen som nå er å finne på Abelias nettsider, er det lagt til vedlegg som omhandler midlertidige ansettelser innenfor forskning der blant annet gjeldende tariffavtale med Forskerforbundet om midlertidig ansettelse av doktorgradsstipendiater er omtalt. – Det er flere hensyn å ta når man skal ansette midlertidig, sier Nordgård. Disse hensynene gjennomgås i dokumentet. Oppsummeringen og gjennomgangen av reglene er grovmasket og må sees på som en oversikt. Har du en konkret sak som du ønsker rådgivning i, kan du kontakte en av Abelias advokater.

Dokumentet er passordbeskyttet og kan kun lastes ned av Abelias medlemmer.

Dokumentet kan lastes ned her

Her finner du en liste over alle Abelias standarddokumenter

Her finner du en oversikt over Abelias advokater

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588