Abelia har nylig utarbeidet en veileder om virksomhetsoverdragelse. Dokumentet som ligger på Abelias hjemmesider, inneholder informasjon om reglene om virksomhetsoverdragelse og forslag til protokoller og brev til ansatte.

- Reglene for virksomhetsoverdragelse er omfattende og kan fremstå som kompliserte, sier advokat i Abelia, Linda Leiro Egseth. Dokumentet vi har laget tar både for seg hva virksomhetsoverdragelse er og hvordan man går frem, sier hun. Det er en rekke former for selskapsendringer som kan vise seg å være virksomhetsoverdragelse uten at man umiddelbart tenker på det. Dersom en overføring viser seg å være virksomhetsoverdragelse kan det få store konsekvenser for overtakende bedrift.

Dokumentet er relevant for alle som jobber med HR og ledere med personalansvar.

- I saker av denne art er det ofte et stort behov for individuell veiledning. Vi anbefaler derfor de av våre medlemmer som står overfor en mulig virksomhetsoverdragelse til å ta kontakt med oss.

Her finner du prosessveilederen om virksomhetsoverdragelse (Passordbeskyttet)

Her finner du kontaktdetaljer til Abelias advokater

Reglene om virksomhetsoverdragelse er beskrevet i arbeidsmiljølovens kapittel 16.

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633