Forslaget er sendt ut på høring og NHO er en av høringsinstansene.

Pr i dag er det bare den innleide selv som kan gå til søksmål om ulovlig innleie. Forslaget om kollektiv søksmålsrett innebærer at fagforeningene kan reise sak mot arbeidsgiver om ulovlig innleie. Videre foreslås det at Arbeidstilsynet får myndighet til å gi pålegg ved brudd på bestemmelsene om innleie etter avtale med tillitsvalgte, aml § 14-12 (2)

Les mer om saken på Arbeidsdepartementets websider.

Høringsfristen er satt til 8. februar 2013

Her kan du lese NHOs sak Forslag om kollektiv søksmålsrett. NHO er skeptiske til forslaget som de mener er et prosesskapene regelverk uten dokumentert behov. - Abelia deler dette synet, sier advokat Linda Leiro Egseth.

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633