NHO er veldig fornøyd med at de nye maksimalgrensene for innskuddspensjon og nytt regelverk for tjenestepensjon nå er landet.

Ny lov om tjenestepensjon var oppe til 2. gangs behandling i Stortinget 10. desember, og i statsråd 13. desember. Det er besluttet at kostnader vil komme i tillegg til maksimale grenser for årlig innskudd. For øvrig ble loven vedtatt i tråd med regjeringens forslag.

Videre har Finansdepartementet i dag sendt ut forskriftsendring for innskuddspensjon med nye maksimalgrenser for innskudd. Disse er satt til det samme som ble vedtatt for lov om tjenestepensjon, nemlig inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G, og mulighet for tilleggsinnskudd på inntil 18,1 prosent mellom 7,1 og 12 G. For innskuddspensjon kan sparing fortsatt starte fra 1 G slik det er i dag, men det åpnes også for at bedriften kan velge å starte sparing fra første krone.

Knekkpunkt for sparesatsen er endret ved lov og flyttes fra 6 G til 7,1 G. Bedrifter med innskuddspensjonsordning får tre år på seg til å endre knekkpunkt fra 6 G til 7,1 G.

Lov og forskrift trer i kraft fra 1.1.2014.

For NHO har det vært svært viktig at bedriftene fortsatt kan starte sparing fra 1 G, da et krav om å skulle starte sparing fra første krone ville ført til en betydelig kostnadsøkning. Vi minner om at sparing fra 1 G har sin bakgrunn i en vurdering av hva alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen tilsammen gir for ulike lønnsnivå.

Minste lovpålagte sparing (OTP) er fortsatt 2 prosent av lønn fra 1 – 12 G.

Se NHOs nettsider for hele saken

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265