Regjeringen har foreslått nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet. Forslaget innebærer blant annet at man skal få full lønn fra gammel arbeidsgiver i en karanteneperiode på inntil 12 måneder.

Arbeids- og sosialkomiteen har sendt et brev til regjeringen hvor de etterspør en bedre analyse og dokumentasjon av det faktiske behovet for en innstramming av gjeldende regler før de ferdigbehandler saken. Behandlingen av lovforslaget er derfor utsatt til høstsesjonen.

– De spørsmålene komiteen vil ha svar på er mange av de sammen som vi har stilt. Jeg forventer nå at regjeringen tar tak i denne saken på en skikkelig måte i samarbeid med partene i arbeidslivet, sier Nina Melsom, leder for arbeidsrettsavdelingen i NHO.

Saken er hentet fra NHOs nettsider

Les mer om regjeringens forslag om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet

Les hele brevet fra Arbeids- og sosialkomiteen

Les NHOs kommentar

Kontaktperson Lillann Norseng

lillann.norseng@abelia.no

+47 905 42 770