Begge lovene har gjennomgått en grundig teknisk og språklig modernisering og har fått en ny og mer tilgjengelig lovstruktur. Tittelen riksmeklingsmann er erstattet med riksmekler. Loven er dessuten utformet teknologinøytralt, på samme måte som tvisteloven. Den nye loven har en lovstruktur som bedre avspeiler prosessen med inngåelse og revisjon av tariffavtaler. De ulike bestemmelsene kommer i en mer naturlig kronologisk rekkefølge og dermed avspeiles tydeligere de ulike faser partene må gjennom i et tariffoppgjør. Loven inneholder følgende kapittelinndeling:

Kap 1: Innledende bestemmelser
Kap 2: Tariffavtaler
Kap 3: Mekling
Kap 4: Arbeidsretten
Kap 5: Avlutende bestemmelser

Her finner du loven i sin helhet.  

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265