Birgit Abrahamsen, direktør for arbeidsrett i Abelia, er fornøyd med at det nå vil bli mulig å jobbe lengre dager (inntil 12,5 timer), mot kompenserende fritid. - Denne fleksibiliteten har kunnskapsbedriftene og deres arbeidstakere behov for. Dagens regulering om alminnelig arbeidstid blir i store deler av arbeidslivet ikke overholdt, sier Abrahamsen. Disse endringene ønsker vi derfor velkommen. Vi er også godt fornøyd med at økte overtidsrammer innføres. Kunnskapsbedrifter er ofte prosjektorganiserte og dette vil gi bedriftene et større rom for å gjennomføre intensive prosjekter, uten å være i brudd med loven. Endringene forutsetter lokal avtale, men vi tror det vil være et interessefellesskap for arbeidstakere og arbeidsgivere for å få på plass slike avtaler, sier hun.

- For NHO er ikke dette forslaget den moderniseringen som næringslivet hadde forventet, men det er likevel forbedringer på noen områder, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard.

Les mer på nho.no

Abelias årlige lønnskonferanse

22. april arrangerer Abelia sin årlige lønnskonferanse. Her kommer blant andre Kristing Skogen Lund, administrerende direktør i NHO og Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia for å oppsummere endringene i arbeidsmiljøloven og kommentere både på resultatene og selve prosessen.

For mer informasjon og påmelding, klikk her

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265