Inneholder en nyvinning

Avtalen er en revisjon av tidligere avtale inngått i 1998 mellom de samme foreninger og Abelias forløper Kunnskaps- og forskningsvirksomhetenes landsforening. Merk at avtalen innholder en nyvinning, ved at den nå gir hjemmel for midlertidig tilsetting for personer som er ansatt i 20 % stillinger. Avtalen omfatter medlemmer i de to forbundene. Det er altså ikke en betingelse at bedriften er bundet av tariffavtale med Tekna eller Forskerforbundet for at midlertidig tilsetting skal kunne benyttes for disse kategoriene ansatte.

Kontaktperson Birgit Abrahamsen

birgit.abrahamsen@abelia.no

+47 480  30 265