- Det er ikke til å unngå at det oppstår sinne og engstelse i en nedbemanningssituasjon, sier hun. Imidlertid kan og bør uønskede effekter som uhelse, lojalitetssvikt og tap av omdømme unngås. Smedstads suksesskriterier for å unngå dette er:

  • Å skape en forståelse for nødvendigheten av tiltakene og et bilde av hva som er fremtiden
  • Grundig planlagt prosess med risikovurdering og tiltak for å møte kritiske situasjoner
  • Tidlig involvering av tillitsvalgte, god forankring og eierskap i linjeledelsen

Smedstad skal innlede sammen med blant andre Øystein Bakken, HR-direktør i Telenor Norge. På spørsmålet om han kan trekke frem tre utfordringer i en omstillingsprosess, svarer Bakken:

  • Velge de rette som skal slutte
  • Hastighet i prosessen (Unngå at hele organisasjonen blir lammet av "endringsspøkelset")
  • Få lederne med på laget og ha forståelse for beslutningen

- For å få dette til, er det viktig med god forankring i toppledelse, hos mellomledere og tillitsvalgte, sier Bakken. Videre må man ha en god og fornuftig tidsplan. Dedikerte HR-ressurser som løpende støtte er også avgjørende for en god prosess. Når man først har bestemt seg, er det viktig å stå i det, og ikke gi opp når du møter motstand. Ha god dialog med de tillitsvalgte hele tiden. De må være med på laget, sier Bakken.

På omstillingsseminaret skal Øystein Bakken snakke om erfaringer ved å redusere bemanningen ved frivillighet. Telenor reduserte bemanningen med ca. 450 årsverk, (inklusive konsulenter) på denne tiden i fjor ved bruk av frivillige sluttpakker. Dette var en riksnyhet i alle kanaler for nøyaktig ett år siden. Mange var skeptiske til om Telenor ville lykkes.

Om Telenor lyktes med sin målsetting og hvilke erfaringer de gjorde seg underveis i prosessen vil  Øystein Bakken dele med Abelias medlemsbedrifter på omstillingsdagen den 27. februar.

For mer informasjon og påmelding til omstillings- og nedbemanninssemniaret, klikk her.

Les også: - Som leder må du kunne stå i ubehag

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588