Striden om midlertidige ansettelser går høyt i Norge, og nylig ble det gjennomført en streik i protest mot EUs direktiv om vikarbruk. Abelia har lenge ønsket at arbeidsmiljøloven skal gi en generell mulighet for bedrifter til å ansette medarbeidere midlertidig for en kortere periode, for eksempel inntil 12 måneder. Spesielt for mindre, nyetablerte bedrifter ville en slik ordning lette en ofte vanskelig og usikker oppstartsfase. - En slik bestemmelse ville bidratt til å skape flere arbeidsplasser. I dag vil for eksempel en bedrift med tre ansatte ha en tilbøyelighet til å presse de tre nokså langt i form av overtid før de tør ta sjansen på å ansette en fjerde, sier Nordgård i et intervju i Ukeavisen Ledelse. I intervjuet får du også nyttige tips om hva som er lov når det gjelder midlertidige ansettelser.

Arbeidsgruppe i NHO

Hege Nordgård har vært med i en arbeidsgruppe i NHO som har utarbeidet en veileder om midlertidige ansettelser. Veilederen gir en enkel oversikt over gjeldende regler. - Den inneholder også nyttige eksempler på hva som er lovlige og ulovlige midlertidige ansettelser, sier Hege Nordgård. Dokumentet er tilgjengelig for nedlasting for Abelias medlemmer.

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588