Abelia-advokat Linda Leiro Egseth har deltatt i arbeidet med høringsuttalelsen om arbeidstid på vegne av Abelias medlemmer. Høringsuttalelsen ivaretar Abelias syn på behovet for endringer i arbeidstidsbestemmelsene og de konkrete forslagene. Alle Abelias innspill er tatt med i uttalelsen.

Abelia har i lengre tid jobbet med temaet arbeidstid. Drivkrefter som globalisering, teknologi og fremveksten av to-inntektsfamilien gjør at det er et sterkt behov for endringer i arbeidstidskapitelet. Næringslivet er i stor endring, og stadig flere virksomheter definerer seg som kunnskaps- og teknologibedrifter. Kunnskapsbedriftene kjennetegnes ved kompetente og motiverte medarbeidere som er bedriftens viktigste ressurs. Mange av arbeidstakerne er vant til – og forventer – å styre seg selv og sin egen arbeidstid. Samtidig har den teknologiske utviklingen gjort at mange arbeidstakere kan jobbe uavhengig av tid og sted. Bedriften og de ansatte har ofte sammenfallende ønsker om mer fleksible rammer for arbeidstid.

I korte trekk er Abelias syn følgende:

  • Arbeidstidsreglene må ivareta vernehensyn, men samtidig være anvendelige for den delen av arbeidslivet der arbeidstakere selv i stor grad bestemmer når og hvor de vil jobbe.
  • Forslagene er moderate. Årstimetallet beholdes, men det gis rom for å jobbe mer konsentrert i perioder.
  • Rammene for gjennomsnittsberegning må utvides, slik at det er mulig å jobbe mer pr dag og pr uke mot fri på andre tidspunkt
  • Arbeidstilsynets godkjenningsadgang av alternative arbeidstidsordninger må utvides. Dette for å sikre en faglig vurdering basert på hensyn til helse og sikkerhet
  • Grensene for overtid pr uke og pr fire uker må økes
  • Bestemmelsen om nattarbeid må bli lik forslaget om søndagsarbeid, slik at nattarbeid er tillatt når det foreligger særlig og tidsavgrenset behov
  • Definisjonen av natt må flyttes fra kl 2100 til kl 2300
  • Bestemmelsen for søndagsarbeid må endres
  • Omregningsfaktoren for hjemmevakt må endres fra 1:5 til 1:8.

Les også mer på NHOs nettsider: Vi må ha en arbeidsmiljølov for fremtiden

Her finner du høringssvaret i sin helhet (pdf)

Les også: Høringssvar om midlertidig ansettelser

Les også: Arbeidsmiljølovens 70-års-grense bør beholdes

Les også: Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak

Kontaktperson Linda Leiro Egseth

linda.l.egseth@abelia.no

+47 979 50 633