Kan du trekke frem 3 utfordringer i en endringsprosess?

- Da vil jeg trekke frem følgende tre punkter, sier Kvisle

  • Tegne et klart bilde – en spennende visjon – for hvor man skal med endringen
  • Ha kommunikasjonsaspektet oppe hele tiden
  • God balanse mellom involvering og beslutning

- I løpet av de 10-15 siste årene har norske kunnskapsbedrifter blitt preget av flat struktur og mye involvering. I all hovedsak er dette en form som har mye positivt ved seg. I tilliten som skapes ligger det en styrke, som gjør at konfliktnivået i selve gjennomføringen av endringer blir mindre. Men jeg har også opplevd at flat struktur kan skape mye uro og støy blant ansatte. Det man kan kalle for en "omkampkultur" er utmattende over tid. - Folk blir utslitt av sånt, sier Kvisle. I kunnskapsbedrifter finnes det veldig mye av dette. Man skal ikke lenger enn til Sverige for å se noe ganske annet. Svensker kommer med ulike synspunkter i prosessen, men når beslutningen er tatt, blir den alltid akseptert.

Kan du trekke frem 3 suksesskriterier i en endringsprosess?

- Svaret blir nesten det samme som på spørsmålet over, og de tre punktene jeg vil vektlegge her er:

  • Felles forståelse for hvor man skal
  • Godt samspill mellom ledelse og ansatte
  • Ha en solid forankring og avklarte rammer fra overordnede

Endringsprosesser er ekstremt krevende. Man kan oppleve sterke grupperinger som kan klare å trenere prosesser dersom man ikke har en samstemt ledelse som drar i samme retning. Er ting vedtatt, må det være absolutt, hvis ikke kan det få dramatiske konsekvenser for det man ønsker å få til. Lederjobber i dag krever en helt ny form for kunnskap, og er mye mer krevende enn tidligere.

Det finnes jo ingen fasitsvar, sier Kvisle, men jeg vil snakke mer om hvordan man kan få dette til på en god måte på seminaret 27. februar.

Kan du fortelle kort om hvordan man sikrer resultatene?

- Det er viktig å sette av tid i prosessen til å ha små eller større "time-out" for å sjekke opp mot målet. Så må man på ny kommunisere ut til de involverte for å sikre fremdrift og motivasjon. Det kan rett og slett ikke bli for mye av kommunikasjon i en slik prosess, sier Kvisle.

Tom Kvisle kommer til Abelias Seminar Omstilling og nedbemanning 27. februar. For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Kontaktperson Hege Nordgård

Hege.Nordgard@abelia.no

+47 976 55 588