Gjennom det nyopprettede nettstedet blir det lettere for utenlandske arbeidssøkere å finne jobb og etablere seg i Norge.

- Hele poenget med workinnorway.no er å gjøre det enkelt for utenlandske virksomheter og arbeidstakere å skaffe seg all den informasjonen de trenger for å jobbe og drive lovlig og forsvarlig, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

- Abelia ønsker det nye verktøyet velkommen. Samtidig er det nødvendig å påpeke at dette kun er et lite steg i riktig retning, sier Bjørgum.

Kompetanseinnvandring

Norge er verdens dyreste land å produsere varer og tjenester i. Det norske lønnsnivået er 60 prosent høyere enn i landene vi konkurrerer med. Det er uproblematisk så lenge vi er verdensmester i teknologi, kunnskap og effektivitet. Enkel matematikk tilsier at vi må være 60 prosent bedre enn våre konkurrenter. Det er vi ikke.

Vi har derfor blitt avhengig av kunnskap, innovasjon og teknologi i økonomien. For å opprettholde produktivitet og verdiskaping må vi tiltrekke og beholde de beste utenfra, gjennom å gjøre Norge til et attraktivt sted hvor flinke folk fra hele verden ønsker å ta utdanning, forske og jobbe. 99% av all forskning og kunnskapsgenering skjer dessuten utenfor landets grenser. Abelia har i samarbeid med bransje, arbeidstakerforeninger, bedrifter og sentrale næringslivsledere etablert en felles plattform for kompetanseinnvandring til AS Norge. 

Det er også et dilemma at innvandringspolitikken er mest opptatt av hvor folk kommer fra, ikke hva slags kompetanse de har. Den store majoriteten av arbeidsinnvandring til Norge er arbeidskraft uten høy kompetanse. De flinke folka reiser forbi oss.

- Det sier seg selv at her må det en tydeligere og mer helhetlig satsing til, sier Bjørgum. Derfor er det også gledelig at statsministeren i romjulen kunne fortelle at regjeringen nå vil ha en strategi for global kompetanse og en konsernordning, som Abelia lenge har etterspurt, sier Bjørgum.

Besøk nettsiden workinnorway her

Les også om Work in Norway på Arbeidstilsynets nettsider

Les også: Erna Solberg vil ha flere arbeidsinnvandrere

Kontaktperson Tarje Bjørgum

tarje.bjorgum@abelia.no

+47 922 94 842